Csatlakozz hozzánk!

A mi mottónk: ESTOTE PARATI – Legyetek készen!

KATICÁK (8-11 ÉV)

Az Erdő természetes világával kapcsolatban élve, saját képzeletük klímájában a Katicák felkészülnek arra, hogy ügyes útmutatókká váljanak. A jó szokások, a játék és a természet megfigyelése táplálják az öröm és a „Boldog Család” klímáját. A Katicák környezete az olasz katolikus cserkészet hagyományára jellemző. Baden-Powell a „Girl Guiding” című könyvében (melyet 1918-ban adtak ki, és 1938-ban újragondoltak), a kislányokat „Brownies”-tündérkék-nek nevezte. A Katicák, az olasz egyesületen kívül Magyarországon, Szlovákiában és Romániában is jelen vannak.

FARKASKÖLYKÖK (8-11 ÉV)

Keresztény derű, hűség és őszinteség lelkületében élve, a Farkaskölykök, Mowgli történetein keresztül mindent megtesznek azért, hogy „jól játsszanak, hogy jól megtanuljanak élni” és ezzel jobb Felfedezőkké váljanak. A mások szeretetének szokása azáltal alakul ki, hogy gyakorolják a mindennapi „Jótetteket”.

ÚTMUTATÓK (12-16 ÉV)

A szabályos játékkal, a Szabad Ég alatti Élettel és az Őrsök rendszerével az Útmutatók felkészülnek arra, hogy saját egyéniséggel rendelkező nőkké váljanak. Egészségre és egyensúlyra tesznek szert megtanulva örömmel szeretni és szolgálni a felebarátaikat és felfedezve saját törekvésük értelmét Isten, a Haza és a hozzájuk hasonlók felé.

FELFEDEZŐK (12-16 ÉV)

Kis baráti csoportban: az Őrsben összegyűlve, ahol mindenkinek van felelősségteljes feladatköre, a Felfedezők a cserkészet lenyűgöző kalandját élik. A Törvény és az Ígéret lelkületében a szabad ég alatti életet saját életük edzőtermévé teszik, hogy kifejlesszék saját személyiségüket és hogy segítsék felebarátaikat.

ŐRSZEMEK (17-21 ÉV)

Az Őrszem útja az Útmutató-lét beteljesítése a lelki, társadalmi, kulturális és fizikai élet elmélyítése által. Az Őrszemek programjának négy fő pontján keresztül minden megtanult technika és megszerzett készség a személy egyensúlyában egyesül. Ez a négy fő pont: közösség, út, hit, szolgálat.

ROVEREK (17-21 ÉV)

Az útja során a Rover életének döntéseit érleli, hogy ezek által Férfivá váljon a szó teljes és keresztény értelmében. Az Elindulás szertartása által, – ami a Cserkész Fogadalom megkoronázása – , arra törekszik, hogy folyamatos és önzetlen, felebaráti szolgálatot teljesítsen összhangban saját hitéletével.

ISMERKEDJ MEG VELÜNK

PEDAGÓGIAI ALAPOK

Az Unió a hit, az ima és a cselekvés közösségébe kívánja összegyűjteni Európa útmutatóinak és cserkészeinek különböző nemzeti szövetségeit, amelyek alapvető célja az, hogy a fiatalokat Baden-Powell hagyományos cserkészete által formálja keresztény alapokon, – amelyek közös európai civilizációnk alapjait képezik -, valamint a katolikus cserkészet hagyománya szerint, amelyet a francia Jaques Sevin, jezsuita atya, az olasz Mario di Carpegna gróf és a belga prof. J. Corbisier kezdtek el.

VALLÁSI ALAPOK

Az U.I.G.S.E.-F.S.E. a hit emberét, az Egyház fiát szeretné megformálni, és elsőbbséget ad minden keresztény szentségre való hivatásának. A Cserkésznek vagy az Útmutatónak meg kell élnie a Fogadalmát, az elveit és a törvényét a hegyi beszéd követelményei szerint, mely minden keresztény élet valódi alapja.

Az Európai Cserkészek mindig megerősítették az Egyházhoz való kötődésüket és hűségüket a Szent Atyával és a püspökökkel közösen vele, és minden nemzetben bizalmi kötelékek jöttek létre az Európai Cserkészek és Útmutatók szövetségei és a nemzeti püspökségek között.

1994-ben, az EUROJAM második nemzetközi találkozójának alkalmából a Szent Atya, II. János Pál, aki audienciában 7.500 Cserkészt és Útmutatót fogadott egész Európából és Kanadából, különösen arra kérte őket, hogy: „dolgozzatok a Cserkészek nagy családjában, melyek testvérei vagytok, saját egyedi pedagógiátokkal”.

„Kedves Európai Cserkészek és Útmutatók, ti nemcsak az Egyház, hanem az új Európa számára is értékes ajándék vagytok, amely a szemetek előtt épül fel” – tette hozzá a Szent Atya 2003-ban a 3. EUROJAM résztvevőihez szólva -, hogy minden embert elismerjenek Isten szeretett gyermekének méltóságában és hogy szolidaritáson és testvéri szereteten alapuló társadalomban élhessünk. Éljétek meg törekvéseteket megújult lelkesedéssel; ily módon a cserkészet számotokra a szentté válás eszköze lesz az Egyházban; a gyakorlati élet és a hitetek közötti mélyebb kapcsolat kifejlődését hozza majd.

„Üdvözlöm az európai cserkészek csoportját, akik ma reggel jelenlétükkel meg akarják erősíteni egyházi hovatartozásukat, miután megújították a cserkész fogadalmat, amely arra kötelezi őket, hogy teljesítsék Isten iránti kötelességüket, és nagylelkűen szolgáljanak másokat. Szívből remélem, hogy a cserkészmozgalom, amelyet Lord Robert Baden Powell mély megérzése hívott életre, továbbra is  folytassa kiemlkedő és gyümölcsöző munkáját az emberi, szellemi és civil nevelés világában minden országában.” – beszéd részlet XVI. Benedek pápa 2007. augusztus 1.

A 2014-es 4. EUROJAM-re küldött üzenetében Ferenc pápa a következőkre hívta fel a jelenlévők figyelmét: „Hány generáció köszönheti a cserkészvilágnak növekedését a szentség útján, az erény gyakorlatában és különösen a lélek nagyságában. Arra buzdítalak, hogy úgy nézzetek szembe az élet kihívásaival, hogy megóvjátok a keresztény értékeket.