Kik vagyunk

Az 1990-es évekbeli első kísérleteket követően a Magyarországi Európai Cserkészek Egyesületet hivatalosan 1999-ben alapították, és azóta tagja az UIGSE-nak (Európai Útmutatók és Cserkészek Nemzetközi Uniója). Ez utóbbit 1956-ban alapították, és a Szentszék által 2003-ban elismert mint nemzetközi krisztushívők magántársulása a kánonjog szerint. A cserkészet jó állampolgárságra nevető rendszere 4 ponton áll:

  1. A jellem
  2. Az egészség és erő
  3. Kézügyesség
  4. Mások szolgálata

Ezek az elvek, úgymint az „Estote parati” (Legyetek készen!) mottó, keresztény szempontból értelmezendők.

Mik a jellemzőink?

Az alapító, Robert Baden-Powellel gondolataihoz hű nevelési módszer alapján külön történik a lányok és a fiúk nevelése. Ez utóbbi sajátosság azon a szilárd meggyőződésen alapul, hogy így minden egyes fiú és lány a lehető legjobb önkifejezési lehetőséget kapja saját fejlődési üteme és adottsága szerint.
Az ugyanazon nevelési módszer alkalmazása az egyes nemzeti egyesületekben, valamint az egyenruha viselése jelentősen megkönnyíti nemzetközi szinten az együttműködést.

A liliomot régen a térképeken az Észak jelzésére használták, emellett a tisztaság jelképe. Baden-Powell azért vette át, mert a világ minden cserkészének megbízható és talpraesett fiatalnak kell lennie, és ezért ismerik a követendő helyes utat.

A liliom három ága a Fogadalom három vállalására (Isten, az Egyház, a Haza és Európa szolgálata; felebarátaink segítése minden körülmények között; a Cserkésztörvény betartása) valamint a cserkész három erényére (hűség, odaadás, tisztaság) emlékeztet.

Az Európai Cserkészek jelvénye valójában egy cserkész vezetői találkozó keretében született Kölnben, 1956-ban, Mindenszentek ünnepén. Grafikailag Pierre Joubert tervezte, aki híres cserkész illusztrátor és nagy címertani szakértő. Joubert olyan keresztet keresett, amely középen vastag, és így belefoglalható az arany liliom. Ezért választotta a francia morimondi ciszterci apátság nyolcszögű keresztjét, mely később Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagjainak keresztje lett.

Az alapitó által megfogalmazott jelmondat: « Be Prepared ».

A katolikus cserkészetben ezt a mottót az „Estote Parati” evangéliumi kifejezéssel fordították latinra, amely mind Lukács (Lk 12,40), mind Máté (Mt 24,44) evangéliumában megjelenik.

Mindezt azért, hogy a keresztény cserkész nevelésben kiemeljék a gyakorlati rész mellett a lelki részt is.

Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!
Máté 24,44

Legyetek ti is készen, mert olyan órában, amikor nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.
Lukács 12,40